Posted by on sep 22, 2015 in Archief | 0 comments

Bij de Hoge Raad is een prejudiciële procedure aanhangig over de vraag of bij de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget (kgb) en de daarvan deel uitmakende zgn. alleenstaande-ouderkop in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, dan wel in aanmerking moet worden genomen bij de draagkracht van de ouder die het budget ontvangt.

Inmiddels heeft de A-G advies uitgebracht aan de Hoge Raad (Conclusie P-G 4 september 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1711)

Kern van de conclusie is, dat het kindgebonden budget niet in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, aangezien dit tot gevolg kan hebben dat door de alimentatieplichtige veel minder of geen alimentatie meer hoeft te worden betaald. De A-G wijkt daarmee af van de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen waarbij het kgb wel in mindering wordt gebracht op de kosten van de kinderen.

De Hoge Raad heeft aangekondigd zo snel mogelijk uitspraak te zullen doen.

 

Wilt u al weten wat de huidige richtlijn voor u betekent en wat de gevolgen kunnen zijn van de beslissing van de Hoge Raad in deze? Neem dan gerust contact op.