Posted by on apr 9, 2020 in Archief | 0 comments

Uw kind wordt onder toezicht gesteld. Wat betekent dat? Bent u uw kind meteen kwijt?

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) kan bij de kinderrechter een verzoek indienen om een kind onder toezicht te stellen, indien deze zich op het standpunt stelt dat er sprake is van een bedreiging in de ontwikkeling van de jeugdige en te verwachten valt dat u als ouder binnen een redelijke termijn in staat bent voor uw kinderen te zorgen. Als u een dergelijk verzoek van de Raad hebt ontvangen, betekent dit dat de kinderrechter u oproept om u te horen met betrekking tot het verzoek van de RvdK. De kinderrechter is degene die gaat beslissen of het kind onder toezicht wordt gesteld. Bij een ondertoezichtstelling (OTS) bent u niet meteen uw kind kwijt. Bij een ondertoezichtstelling heeft u nog het gezag over het kind en kan het indien om een uithuisplaatsing is verzocht nog thuis blijven wonen.

U kunt zich echter verweren tegen het verzoek van de RvdK. Het is raadzaam dat u zich in een dergelijke situatie laat bijstaan door een advocaat op het gebied van jeugdrecht.

Mocht u een dergelijke oproep van de kinderrechter ontvangen om u te horen naar aanleiding van het verzoek om uw kind onder toezicht te stellen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ook bij een verlenging van een OTS kunt u contact opnemen.

Heeft u vragen of wenst u bijstand? Mail dan naar info@drvg.nl!