Uurtarief

Advocatenkantoor De Regt – Van Gompel hanteert een concurrerend uurtarief. Extra kantoorkosten worden daarbij niet in rekening gebracht. Periodiek wordt een nota verstuurd waaraan een urenspecificatie is gehecht, zodat inzichtelijk is welke tijd aan de werkzaamheden in een dossier is besteed.

 

Vaste prijs

In sommige gevallen kan een vaste prijsafspraak overeengekomen worden. Zulks wordt in overleg besproken aan de hand van een inschatting van de te verrichten werkzaamheden. In geval van een vaste prijsafspraak worden de bijbehorende afspraak schriftelijk vastgelegd.

 

Toevoeging

Wanneer uw bruto inkomen onder een bepaalde grens ligt, komt u mogelijk in aanmerking voor een toevoeging. De kosten voor de advocaat worden dan door overheid gefinancierd. Advocatenkantoor De Regt – Van Gompel kan voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aanvragen. Daar wordt doorgaans binnen een aantal weken op beslist. Als de toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend, betaalt u in beginsel alleen een eigen bijdrage aan/voor de advocaat. De rest van de kosten wordt dan door de overheid vergoed. Let wel bepaalde kosten, zoals het griffierecht ingeval van een procedure, uittrekselkosten e.d. kunnen nog wel voor eigen rekening komen.

Op de website www.rechtsbijstand.nl kunt u meer lezen over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toevoeging. Daar is onder meer ook vermeld wat de hoogte is van de eigen bijdrage die aan de advocaat verschuldigd is in geval van een toevoeging.