Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

 April 2011 | mr. Yvette de Regt-van Gompel

 De zeer recente uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (RvS) d.d. 13 april 2011 heeft bij veel webwinkeliers commotie doen ontstaan. De RvS heeft namelijk bepaald dat webwinkel fietsenshop.nu zijn deuren moet sluiten, omdat deze fietsenhandel vanuit een woning aan te merken is als detailhandel, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. Aangezien vanuit huis steeds meer webwinkels geëxploiteerd worden, vrezen veel webwinkeliers nu ook hun activiteiten te moeten staken. Is deze vrees terecht? In het hiernavolgende zal ik kort de uitspraak van RvS bespreken en de daaraan te verbinden conclusies weergeven.

 

Uitspraak Raad van State d.d. 13 april 2011 (201006526/1/H1)

Het betreft een zaak van de gemeente Abcoude tegen een webwinkelier handelende in de verkoop van fietsen, waarin reeds in 2008 de webwinkelier door de gemeente werd gelast om zijn activiteiten te staken. De gemeente stelde namelijk dat deze fietsenhandel aan te merken is als detailhandel, wat in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Bebouwing voor agrarische doeleinden”. De webwinkelier ging tegen dit besluit van de gemeente in bezwaar en uiteindelijk ook in beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter en RvS, aangezien hij zich op het standpunt heeft gesteld dat zijn webshop niet als detailhandel is aan te merken. Immers volgens hem bestellen klanten de fietsen bij hem via internet en verlopen alle activiteiten, het contact en de verkoop, alleen via internet. Van zijn internetwinkel zou dus geheel geen ruimtelijke uitstraling uitgaan.

Net als de rechtbank deelde de RvS dit standpunt niet. Gebleken is dat de webwinkel op gezette tijden en tevens op afspraak voor publiek geopend is en dat bestelde fietsen op die momenten op zijn perceel kunnen worden uitgeprobeerd, afgehaald en betaald door de klant. Ook werden op het terrein een aanzienlijke voorraad fietsen aangehouden die tevens voor een deel voor de verkoop uitgestald waren. De RvS heeft aldus geoordeeld dat van genoemde handelsactiviteiten wel degelijk ruimtelijke uitstraling uitgaat en dat de opslag van de fietsen ten behoeve van de verkoop aan particulieren in strijd is met het bestemmingsplan.

 

Consequentie uitspraak voor andere webwinkeliers

Aan voormelde uitspraak kan daarentegen niet de consequentie verbonden worden dat webshops vanuit huis verboden zijn. Van doorslaggevend belang is of naast handel via internet ook kopers langskomen bij het woonhuis en of er ‘ruimtelijke uitstraling’ uitgaat van de webwinkel. Dit zal afhankelijk zijn van de wijze waarop gemeenten de bestemmingsplannen en de ruimtelijke uitstraling van een webwinkel hebben omschreven. Per geval zal dus bekeken moeten worden of het exploiteren van een webwinkel vanuit huis al dan niet is toegestaan.

 

Conclusie

Met bovenstaande uitspraak hoeven webwinkeliers aldus niet meteen te vrezen dat ook zij de exploitatie van hun webshop vanuit hun woning dienen te staken. De exploitatie van een webwinkel die uitsluitend producten via de post verstuurt, geen klanten aan huis ontvangt en waarvan aan de uitstraling van het huis niet blijkt dat er sprake is van een (web)winkel is namelijk doorgaans toegestaan. Wellicht dat de uitspraak wel onzekerheid brengt voor webwinkeliers die beperkte mogelijkheden voor het afhalen van producten bieden, doch ook zij hoeven niet direct te vrezen. Immers gemeenten hebben van het bestaan van veel webwinkels vanuit huis geen weet. Bovendien wordt door een gemeente doorgaans alleen bij overlast tegen de exploitatie van een webshop opgetreden.