Advocatenkantoor De Regt - Van Gompel

Tel: 040 744 04 50
Navigation Menu

Wijzigingen partneralimentatie per 1 januari 2020

Posted by on dec 19, 2019 in Archief | 0 comments

Termijn alimentatie verkort naar maximaal vijf jaar De alimentatieverplichting duurt op dit moment nog maximaal 12 jaar. Vanaf 1 januari 2020 geldt er als uitgangspunt een termijn gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Op het uitgangspunt zijn drie uitzonderingen van toepassing waarbij er een langere...

Read More

Indexering alimentatie 2020

Posted by on dec 19, 2019 in Archief | 0 comments

Per 1 januari 2020 wordt de partner- en/of kinderalimentatie verhoogd met 2,5 procent. Dit heet de indexering. Indexeringspercentage 2020 Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Dit wordt jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt...

Read More

Alimentatie: behoeftebepaling kind bij niet-samenwoners

Posted by on dec 19, 2019 in Archief | 0 comments

Alimentatie: behoeftebepaling kind bij niet-samenwoners Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 26-11-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5547 Rechtsvraag: Wat is het bedrag aan kinderalimentatie dat de man aan de vrouw moet betalen? Samenvatting overweging rechtbank: Normaal gesproken wordt voor de behoefte van een kind gekeken naar wat de ouders te besteden hadden toen...

Read More

Update (september 2015) prejudiciële vragen kindgebonden budget bij berekenen kinderalimentatie

Posted by on sep 22, 2015 in Archief | 0 comments

Bij de Hoge Raad is een prejudiciële procedure aanhangig over de vraag of bij de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget (kgb) en de daarvan deel uitmakende zgn. alleenstaande-ouderkop in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, dan wel in aanmerking moet worden genomen bij de draagkracht van de ouder die het budget...

Read More

Wet hervorming kindregelingen

Posted by on jan 20, 2015 in Archief | 0 comments

Wet Hervorming Kindregelingen   Het aantal kindregelingen (maatregelingen die ouders van kinderen financieel ondersteunen) teruggebracht zijn sinds 2015 van 10 naar 4. Zie hierna voor een korte toelichting van de huidige regelingen en de afgeschafte regelingen. Kindregelingen 2015 In 2015 zijn er 4 regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken. In...

Read More

(Kleine) webwinkels vanuit woningen toegestaan of niet?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

 April 2011 | mr. Yvette de Regt-van Gompel  De zeer recente uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (RvS) d.d. 13 april 2011 heeft bij veel webwinkeliers commotie doen ontstaan. De RvS heeft namelijk bepaald dat webwinkel fietsenshop.nu zijn deuren moet sluiten, omdat deze fietsenhandel vanuit een woning aan te merken is als...

Read More