Advocatenkantoor De Regt - Van Gompel

Tel: 040 744 04 50
Navigation Menu

Moeten webwinkeliers nu wel vrezen voor sluiting?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Februari 2012 | mr. Yvette de Regt-van Gompel In een eerder artikel ben ik ingegaan op de vraag of webwinkels vanuit huis toegestaan zijn of niet. Hierbij werd een uitspraak besproken waarin een fietsenwebwinkel vanuit huis niet was toegestaan, nu vanwege de ruimtelijke uitstraling de webwinkel aan te merken was als detailhandel, hetgeen in strijd was met...

Read More

Een nieuwe relatie, einde partneralimentatie?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Oktober 2010 | mr. Yvette de Regt-van Gompel Tijdens het huwelijk zijn echtgenoten onderhoudsplichtig tegenover elkaar. Dit stopt in principe bij echtscheiding. Er kan evenwel een onderhoudsverplichting blijven bestaan. Namelijk indien één van ex-echtgenoten onvoldoende inkomsten heeft, dan dient de ander, mits voldoende draagkracht, in zijn/haar...

Read More

Post aangetekend versturen niet geheel zonder risico’s voor de afzender!

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Februari 2011 | mr. Yvette de Regt-van Gompel In Nederland geldt bij het versturen van post de zogenaamde ontvangsttheorie (art. 3:37 lid 3 BW). Dat wil zeggen dat een verklaring in een verzonden document pas werking heeft op het moment dat deze door de geadresseerde in ontvangst is genomen. Daarom worden belangrijke documenten vaak per aangetekende post of...

Read More

Wat betekent de nieuwe Wet Incassokosten (WIK) voor u?

Posted by on jan 30, 2013 in Archief | 0 comments

30-01-2013 | mr. Yvette de Regt-van Gompel Met ingang van 1 juli 2012 is de nieuwe Wet normering buitengerechtelijke incassokosten ook wel genaamd Wet Incassokosten of WIK in werking getreden. Maar wat betekent dat eigenlijk voor u? Voorheen konden schuldeisers indien een vordering niet op tijd werd betaald naast de buitengerechtelijke incassokosten ook...

Read More