Advocatenkantoor De Regt - Van Gompel

Tel: 040 744 04 50
Navigation Menu

Alimentatie: behoeftebepaling kind bij niet-samenwoners

Posted by on dec 19, 2019 in Archief | 0 comments

Alimentatie: behoeftebepaling kind bij niet-samenwoners Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 26-11-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5547 Rechtsvraag: Wat is het bedrag aan kinderalimentatie dat de man aan de vrouw moet betalen? Samenvatting overweging rechtbank: Normaal gesproken wordt voor de behoefte van een kind gekeken naar wat de ouders te besteden hadden toen...

Read More

Update (september 2015) prejudiciële vragen kindgebonden budget bij berekenen kinderalimentatie

Posted by on sep 22, 2015 in Archief | 0 comments

Bij de Hoge Raad is een prejudiciële procedure aanhangig over de vraag of bij de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget (kgb) en de daarvan deel uitmakende zgn. alleenstaande-ouderkop in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, dan wel in aanmerking moet worden genomen bij de draagkracht van de ouder die het budget...

Read More

Wet hervorming kindregelingen

Posted by on jan 20, 2015 in Archief | 0 comments

Wet Hervorming Kindregelingen   Het aantal kindregelingen (maatregelingen die ouders van kinderen financieel ondersteunen) teruggebracht zijn sinds 2015 van 10 naar 4. Zie hierna voor een korte toelichting van de huidige regelingen en de afgeschafte regelingen. Kindregelingen 2015 In 2015 zijn er 4 regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken. In...

Read More

(Kleine) webwinkels vanuit woningen toegestaan of niet?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

 April 2011 | mr. Yvette de Regt-van Gompel  De zeer recente uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (RvS) d.d. 13 april 2011 heeft bij veel webwinkeliers commotie doen ontstaan. De RvS heeft namelijk bepaald dat webwinkel fietsenshop.nu zijn deuren moet sluiten, omdat deze fietsenhandel vanuit een woning aan te merken is als...

Read More

Echtscheiding op gemeenschappelijke basis

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

 November 2009 | mr. Yvette de Regt-van Gompel “Scheiden doet lijden”. Dat is een alom bekende uitspraak. Bij de gedachte aan een echtscheiding wordt al heel snel aan een vechtscheiding gedacht. Toch is er ook een meer vreedzame manier van scheiding mogelijk –wat niet bij iedereen bekend is- door het inschakelen van een gemeenschappelijke advocaat....

Read More