Moeten webwinkeliers nu wel vrezen voor sluiting?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Februari 2012 | mr. Yvette de Regt-van Gompel In een eerder artikel ben ik ingegaan op de vraag of webwinkels vanuit huis toegestaan zijn of niet. Hierbij werd een uitspraak besproken waarin een fietsenwebwinkel vanuit huis niet was toegestaan, nu vanwege de ruimtelijke uitstraling de webwinkel aan te merken was als detailhandel, hetgeen in strijd was met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Er waren namelijk onder meer fietsen uitgestald alsook afhaal- en bezichtigingsmogelijkheden voor particulieren. Onlangs heeft de Rechtbank...

read more

Een nieuwe relatie, einde partneralimentatie?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Oktober 2010 | mr. Yvette de Regt-van Gompel Tijdens het huwelijk zijn echtgenoten onderhoudsplichtig tegenover elkaar. Dit stopt in principe bij echtscheiding. Er kan evenwel een onderhoudsverplichting blijven bestaan. Namelijk indien één van ex-echtgenoten onvoldoende inkomsten heeft, dan dient de ander, mits voldoende draagkracht, in zijn/haar levensonderhoud bij te dragen in de vorm van partneralimentatie.   Einde alimentatieplicht Deze plicht om te voorzien in zijn/haar levensonderhoud eindigt van rechtswege, indien de...

read more

Post aangetekend versturen niet geheel zonder risico’s voor de afzender!

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Februari 2011 | mr. Yvette de Regt-van Gompel In Nederland geldt bij het versturen van post de zogenaamde ontvangsttheorie (art. 3:37 lid 3 BW). Dat wil zeggen dat een verklaring in een verzonden document pas werking heeft op het moment dat deze door de geadresseerde in ontvangst is genomen. Daarom worden belangrijke documenten vaak per aangetekende post of koerier verzonden, omdat het dan gemakkelijker aan te tonen zou zijn dat de geadresseerde de betreffende brief/verklaring heeft ontvangen. Echter een bewijs van verzending is niet altijd...

read more

Wat betekent de nieuwe Wet Incassokosten (WIK) voor u?

Posted by on jan 30, 2013 in Archief | 0 comments

30-01-2013 | mr. Yvette de Regt-van Gompel Met ingang van 1 juli 2012 is de nieuwe Wet normering buitengerechtelijke incassokosten ook wel genaamd Wet Incassokosten of WIK in werking getreden. Maar wat betekent dat eigenlijk voor u? Voorheen konden schuldeisers indien een vordering niet op tijd werd betaald naast de buitengerechtelijke incassokosten ook diverse kosten als bureaukosten, administratie en registratiekosten, bij hun debiteuren in rekening brengen. Om paal en perk te stellen aan het doorbelasten van onredelijk hoge incassokosten is...

read more