Ondertoezichtstelling (OTS) van een kind

Posted by on apr 9, 2020 in Archief | 0 comments

Uw kind wordt onder toezicht gesteld. Wat betekent dat? Bent u uw kind meteen kwijt? De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) kan bij de kinderrechter een verzoek indienen om een kind onder toezicht te stellen, indien deze zich op het standpunt stelt dat er sprake is van een bedreiging in de ontwikkeling van de jeugdige en te verwachten valt dat u als ouder binnen een redelijke termijn in staat bent voor uw kinderen te zorgen. Als u een dergelijk verzoek van de Raad hebt ontvangen, betekent dit dat de kinderrechter u oproept om u te horen...

read more

Verweren tegen schriftelijke aanwijzing

Posted by on apr 9, 2020 in Archief | 0 comments

#ondertoezichtstelling#schriftelijke aanwijzing#verweren Is uw kind uithuisgeplaatst en heeft u een schriftelijke aanwijzing van de gecertificeerde instelling (GI) ontvangen, dan betekent dit niet dat u daar per definitie niks tegen kan doen. De GI moet ook aan voorwaarden voldoen om deze op te leggen en dat wordt zeker niet altijd gedaan. Wellicht is in uw situatie ook verweer tegen de schriftelijke aanwijzing te voeren. Let wel de termijnen zijn kort. Een verzoek om vervallen verklaren van de schriftelijke aanwijzing in te dienen kan...

read more

Wijziging alimentatie vanwege corona-crisis?!

Posted by on apr 9, 2020 in Archief | 0 comments

Wijziging alimentatie vanwege corona-crisis?! #corona#wijziging alimentatie#minder inkomen#herberekenen alimentatie Zie onderstaand krantenartikel in het Eindhovens Dagblad d.d. 9 april 2020 https://www.ed.nl/eindhoven/meer-herberekeningen-voor-alimentatie-door-coronacrisis~ab281782/ Indien u een herberekening van de alimentatie wenst of nadere vragen heeft, neem gerust contact op:...

read more

Wijzigingen partneralimentatie per 1 januari 2020

Posted by on dec 19, 2019 in Archief | 0 comments

Termijn alimentatie verkort naar maximaal vijf jaar De alimentatieverplichting duurt op dit moment nog maximaal 12 jaar. Vanaf 1 januari 2020 geldt er als uitgangspunt een termijn gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Op het uitgangspunt zijn drie uitzonderingen van toepassing waarbij er een langere termijn geldt, namelijk; Bij de zorg voor uit het huwelijk geboren jonge kinderen eindigt de alimentatieverplichting op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt, met een maximum termijn...

read more

Indexering alimentatie 2020

Posted by on dec 19, 2019 in Archief | 0 comments

Per 1 januari 2020 wordt de partner- en/of kinderalimentatie verhoogd met 2,5 procent. Dit heet de indexering. Indexeringspercentage 2020 Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Dit wordt jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland. Voor 2020 is dit percentage 2,5 procent.

read more

Alimentatie: behoeftebepaling kind bij niet-samenwoners

Posted by on dec 19, 2019 in Archief | 0 comments

Alimentatie: behoeftebepaling kind bij niet-samenwoners Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 26-11-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5547 Rechtsvraag: Wat is het bedrag aan kinderalimentatie dat de man aan de vrouw moet betalen? Samenvatting overweging rechtbank: Normaal gesproken wordt voor de behoefte van een kind gekeken naar wat de ouders te besteden hadden toen zij nog samen leefden. Nu partijen niet hebben samengewoond kan dit niet als uitgangspunt worden genomen voor de berekening van de behoefte van de minderjarige. In deze gevallen wordt de...

read more

Update (september 2015) prejudiciële vragen kindgebonden budget bij berekenen kinderalimentatie

Posted by on sep 22, 2015 in Archief | 0 comments

Bij de Hoge Raad is een prejudiciële procedure aanhangig over de vraag of bij de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget (kgb) en de daarvan deel uitmakende zgn. alleenstaande-ouderkop in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, dan wel in aanmerking moet worden genomen bij de draagkracht van de ouder die het budget ontvangt. Inmiddels heeft de A-G advies uitgebracht aan de Hoge Raad (Conclusie P-G 4 september 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1711) Kern van de conclusie is, dat het kindgebonden budget niet in...

read more

Wet hervorming kindregelingen

Posted by on jan 20, 2015 in Archief | 0 comments

Wet Hervorming Kindregelingen   Het aantal kindregelingen (maatregelingen die ouders van kinderen financieel ondersteunen) teruggebracht zijn sinds 2015 van 10 naar 4. Zie hierna voor een korte toelichting van de huidige regelingen en de afgeschafte regelingen. Kindregelingen 2015 In 2015 zijn er 4 regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken. In het oude stelsel waren er 10 regelingen. In het regeerakkoord van 2012 is besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Met deze hervorming wil het kabinet: het stelsel...

read more

(Kleine) webwinkels vanuit woningen toegestaan of niet?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

 April 2011 | mr. Yvette de Regt-van Gompel  De zeer recente uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (RvS) d.d. 13 april 2011 heeft bij veel webwinkeliers commotie doen ontstaan. De RvS heeft namelijk bepaald dat webwinkel fietsenshop.nu zijn deuren moet sluiten, omdat deze fietsenhandel vanuit een woning aan te merken is als detailhandel, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. Aangezien vanuit huis steeds meer webwinkels geëxploiteerd worden, vrezen veel webwinkeliers nu ook hun activiteiten te moeten staken. Is...

read more

Echtscheiding op gemeenschappelijke basis

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

 November 2009 | mr. Yvette de Regt-van Gompel “Scheiden doet lijden”. Dat is een alom bekende uitspraak. Bij de gedachte aan een echtscheiding wordt al heel snel aan een vechtscheiding gedacht. Toch is er ook een meer vreedzame manier van scheiding mogelijk –wat niet bij iedereen bekend is- door het inschakelen van een gemeenschappelijke advocaat. In het hiernavolgende zal ik nader ingaan op het ‘fenomeen’ de gemeenschappelijke echtscheiding en de bijbehorende Gedragsregels voor advocaten. Tevens zal ik hierbij in grote lijnen de...

read more