Posted by on dec 19, 2019 in Archief | 0 comments

Alimentatie: behoeftebepaling kind bij niet-samenwoners

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 26-11-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5547

Rechtsvraag:

Wat is het bedrag aan kinderalimentatie dat de man aan de vrouw moet betalen?

Samenvatting overweging rechtbank:

Normaal gesproken wordt voor de behoefte van een kind gekeken naar wat de ouders te besteden hadden toen zij nog samen leefden. Nu partijen niet hebben samengewoond kan dit niet als uitgangspunt worden genomen voor de berekening van de behoefte van de minderjarige. In deze gevallen wordt de behoefte berekend aan de hand van het bedrag dat de vrouw te besteden zou hebben (ook wel het netto besteedbaar inkomen) in de situatie dat de minderjarige bij haar opgroeit en het netto besteedbaar inkomen van de man in de situatie dat zij bij hem opgroeit. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een mogelijke aanspraak op kindgebonden budget. Het gemiddelde van deze behoeftes vormt vervolgens de behoefte van de minderjarige.