Advocatenkantoor De Regt - Van Gompel

Tel: 040 744 04 50
Navigation Menu

(Kleine) webwinkels vanuit woningen toegestaan of niet?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

 April 2011 | mr. Yvette de Regt-van Gompel  De zeer recente uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (RvS) d.d. 13 april 2011 heeft bij veel webwinkeliers commotie doen ontstaan. De RvS heeft namelijk bepaald dat webwinkel fietsenshop.nu zijn deuren moet sluiten, omdat deze fietsenhandel vanuit een woning aan te merken is als...

Read More

Echtscheiding op gemeenschappelijke basis

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

 November 2009 | mr. Yvette de Regt-van Gompel “Scheiden doet lijden”. Dat is een alom bekende uitspraak. Bij de gedachte aan een echtscheiding wordt al heel snel aan een vechtscheiding gedacht. Toch is er ook een meer vreedzame manier van scheiding mogelijk –wat niet bij iedereen bekend is- door het inschakelen van een gemeenschappelijke advocaat....

Read More

Moeten webwinkeliers nu wel vrezen voor sluiting?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Februari 2012 | mr. Yvette de Regt-van Gompel In een eerder artikel ben ik ingegaan op de vraag of webwinkels vanuit huis toegestaan zijn of niet. Hierbij werd een uitspraak besproken waarin een fietsenwebwinkel vanuit huis niet was toegestaan, nu vanwege de ruimtelijke uitstraling de webwinkel aan te merken was als detailhandel, hetgeen in strijd was met...

Read More

Een nieuwe relatie, einde partneralimentatie?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Oktober 2010 | mr. Yvette de Regt-van Gompel Tijdens het huwelijk zijn echtgenoten onderhoudsplichtig tegenover elkaar. Dit stopt in principe bij echtscheiding. Er kan evenwel een onderhoudsverplichting blijven bestaan. Namelijk indien één van ex-echtgenoten onvoldoende inkomsten heeft, dan dient de ander, mits voldoende draagkracht, in zijn/haar...

Read More

Post aangetekend versturen niet geheel zonder risico’s voor de afzender!

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Februari 2011 | mr. Yvette de Regt-van Gompel In Nederland geldt bij het versturen van post de zogenaamde ontvangsttheorie (art. 3:37 lid 3 BW). Dat wil zeggen dat een verklaring in een verzonden document pas werking heeft op het moment dat deze door de geadresseerde in ontvangst is genomen. Daarom worden belangrijke documenten vaak per aangetekende post of...

Read More